Nästa provning SöWS 2019

SöWS oktoberprovning äger rum onsdagen den 2 oktober  2019 kl. 19.00.
Provningen är endast öppen för betalande medlemmar och inbjudan går ut via mail.
När provningsavgift erlagts så sker registrering. 
 

Anmälda provningarna

Lista per den ? september 2019
Inloggningsuppgifter finns i inbjudan.


Provningshistorik SöWS

Avanmälan provningen  den 2 oktober 2019.