Medlemsinfo

  • SöWS Bankgiro 527-0467
  • Årsavgift 200:- (från och med 2015-01-01)
  • Adress för provningar Bondegatan 18, Söderbiljarden.
  • Provningar januari - maj, sista onsdagen varje månad
  • Provningar september - december, första onsdagen varje månad
  • 5-6 whiskies vid varje provningstillfälle
  • Kostnad 300:- per provningstillfälle
  • Om ni har ändrat e-post adress eller inte får vårt Nyhetsbrev då kan ni meddela oss det här.
  • Anmälda till provningarna